W ogłoszonym 10.01.2018 rankingu portalu PERSPEKTYWY Technikum im. Wincentego Witosa w Studzieńcu znalazło się na 1 miejscu w powiecie sierpeckim, 2 miejscu wśród szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 miejscu na Mazowszu, czołowym miejscu w Polsce uzyskując tytuł Brązowego Technikum.

Jesteśmy jedyną szkołą w Powiecie Sierpeckim, którą widać w tym rankingu.  Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Ten sukces jest potwierdzeniem bardzo dobrej pracy szkoły. Nasi uczniowie są laureatami i finalistami wielu konkursów i olimpiad o zasięgu ogólnopolskim, stypendystami Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Egzaminy zawodowe oraz maturalne traktują jako klucz do dorosłości. Ale sukcesy uczniów to również sukcesy ich nauczycieli. To najcenniejsza nagroda za ciężką pracę w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności. No i oczywiście za rozwijanie w młodych ludziach pasji, zainteresowań, wzmacnianie dobrych cech charakteru, poczucia własnej wartości, w tym odpowiedzialności za swój los. Szkoła korzysta ze środków UE na organizację dodatkowych szkoleń dla uczniów np. kurs carvingu (rzeźbienie w owocach i warzywach), kurs barman-barista, kurs operatora kombajnów zbożowych i kurs sieczkarni polowych, kurs florystyczny, kuchni narodów świata, inseminatora i wiele innych. Kursy te zakończą się uzyskaniem dodatkowych uprawnień potwierdzonych egzaminem lub certyfikatem. Na ten cel szkoła w kolejnych dwóch latach przeznaczy kwotę ponad 1,3 mln zł. Absolwenci mają możliwość prowadzenia własnych gospodarstw rolnych, mogą korzystać z premii UE dla Młodego Rolnika, podjąć pracę w firmach specjalizujących się pojazdami, maszynami oraz urządzeniami rolniczymi. Absolwenci kierunków gastronomicznych mogą otworzyć własną działalność np. kawiarnie, pensjonaty, pracują w hotelach lub zakładach gastronomicznych (również za granicą). Razem z dyplomem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w wyuczonym zawodzie otrzymują certyfikat EUROPASS potwierdzający w języku angielskim zdobyte kwalifikacje uznawane w UE.