1. Bartkowski Dariusz – kierownik praktycznej nauki zawodu
  2. Butajło Elżbieta – dyrektor ZSCKR
  3. Butajło Mirosław – nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki
  4. Chmielewska Aneta – nauczyciel matematyki
  5. Czachorska Małgorzata - wychowawca internatu
  6. Dąbrowsa Sylwia - nauczyciel przedmiotów zawodowych
  7. Domagalski Andrzej - instruktor pnz
  8. Filipski Piotr - nauczyciel informatyyki, przedmiotów zawodowych
  9. Gołębiewski Radosław - nauczyciel przedmiotów zawodowych
10. Gruk Małgorzata - nauczyciel języka polskiego, WOK-u
11. Gutfrański Michał - nauczyciel wychowania fizycznego
12. Jagodzińska Edyta - nauczyciel - bibliotekarz, nauczyciel geografii
13. Kanigowska Monika - wychowawca internatu, nauczyciel muzyki
14. Klimowski Bartosz - wychowawca internatu, nauczyciel przedmiotów zawodowych
15. Kolbus Dorota - nauczyciel przedmiotów zawodowych, chemii
16. Krajewski Leszek - nauczyciel przedmiotów zawodowych
17. Łaniewska Anna - nauczyciel języka angielskiego
18. Łazarska Monika - pedagog
19. Markowska Małgorzata - nauczyciel matematyki, wychowawca internatu
20. Marlęga Joanna - nauczyciel chemii
21. Moskal Krzysztof - katecheta
22. Nagórek Magdalena - nauczyciel języka angielskiego
23. Nawrocka-Keków Monika - kierownik internatu
24. Niepytalski Zbigniew - nauczyciel przedmiotów zawodowych, biologii
25. Pacek Katarzyna - wychowawca internatu, nauczyciel języka polskiego
26. Pęcherzeska Dorota - nauczyciel historii, wos-u
27. Paczkowska Izabela - psycholog
28. Raczkowska Marta - nauczyciel przedmiotów zawodowych
29. Radwański Andrzej - nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik gospodarstwa
30. Skoczyński Józef - nauczyciel pnz
31. Skoczyński Kamil - instruktor pnz
32. Stankiewicz Ewa - nauczyciel wychowania fizycznego
33. Struś Agnieszka - nauczyciel przedmiotów zawodowych
34. Strzałkowska Bożena - wicedyrektor
35. Strzałkowski Andrzej - nauczyciel przedmiotów zawodowych
36. Szymańska Natasza - nauczyciel języka niemieckiego
37. Szymański Jan - nauczyciel przedmiotów zawodowych
38. Szymański Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego, EDB, instruktor pnz
39. Winiarska Mirosława - lekarz weterynarii
40. Wojtas Agnieszka - nauczyciel przedmiotów zawodowych
41. Wróblewska Anna - nauczyciel języka polskiego, WOK-u
42. Zabadaj Dawid - nauczyciel przedmiotów zawodowych
43. Zielińska Aleksandra - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych