Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła w dniu 25.06.2020r. wyniki konkursu wniosków złożonych w akcji 1.–Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

#gaszynchallenge
Dziękujemy za nominację Publicznemu Przedszkolu w Studzieńcu.
Przyjmujemy wyzwanie - robimy przysiady dla Zosi. Nie zatrzymujemy akcji i bawimy się dalej.