Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 będzie dostępny na stronie i fb szkoły po 15 sierpnia br.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła w dniu 25.06.2020r. wyniki konkursu wniosków złożonych w akcji 1.–Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.