Za chwile ostatni dzwonek, a ponieważ zdalne nauczanie odebrało nam możliwość integracji, postanowiliśmy pożegnać szkołę na łonie natury.

W dniach 31.05 - 11.06.2021 roku uczniowie ZSCKR w Studzieńcu po raz drugi realizowali w ramach programu Erasmus+ staże zawodowe w Grecji,

Gratulację!

Uczniowie klasy 3TŻiUG: Krzysztof Grotkowski oraz Szymon Sikut pod opieką Agnieszki Struś wywalczyli 3 miejsce