Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w marcu 2020 r. ruszyła giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi pod nazwą Platforma Żywnościowa, na której zamieszczono opracowania i bieżące informacje oraz moduł zdalnych szkoleń (e-learning), którego celem jest dostarczenie zainteresowanym podmiotom wiedzy potrzebnej do korzystania z tej elektronicznej giełdy towarów rolno-spożywczych.
Więcej informacji pod adresem www.platformazywnosciowa.com.pl

26 maja to szczególny dzień.