Budynek główny szkoły mieści się w pałacu będącym od 1924r. własnością carskiego generała Garłowa. Zabytkowa architektura i nowoczesne wyposażenie szkoły stwarzają wyjątkową atmosferę sprzyjającą nauce i wychowaniu. Szkoła powiększyła swoją bazę dydaktyczną o 8 nowoczesnych pracowni: pracownie gastronomiczne, obsługi konsumenta, produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki wyposażone w nowoczesne stanowiska pracy oraz multimedialne pracownie językowe. Ponadto do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie przedmiotowe, komputerowe, czytelnia z punktem multimedialnym, pracownie języków obcych.
Bardzo ważnym atutem szkoły jest internat. Uczniowie mieszkający w 2 -3- i 4-osobowych pokojach mogą tu liczyć na dobre warunki do nauki, rozrywkę kulturalną przygotowaną zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają ze stołówki szkolnej, otoczeni są całodobową opieką. W wolnym czasie wychowankowie internatu mają do dyspozycji: siłownię, stół do gry w tenisa stołowego, stół bilardowy, pełnowymiarowe boisko trawiaste, boisko do gry w piłkę siatkową oraz koszykową , bibliotekę i salę komputerową z dostępem do Internetu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu jest malowniczo położony przy trasie Warszawa - Toruń , 2 km od Sierpca, w województwie mazowieckim. Jesteśmy szkołą liczącą 400 uczniów kształcących się w szkołach dziennych i 150 słuchaczy uczęszczających do szkoły zaocznej. Jesteśmy szkołą o profilu rolniczym wraz z kierunkami usługowo-ekonomicznymi.


 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Szef kuchni, manager restauracji, kierownik sali zawód dla Ciebie !!! 

Tutaj zdobędziesz umiejętności: 

 • fachowej organizacji i obsługi bankietów, przyjęć i uroczystości okolicznościowych, 
 • organizowania żywienia zbiorowego w restauracjach, bufetach, stołówkach, 
 • obsługi baru - na stanowisku barman/ -ka, 
 • projektowania i aranżowania wnętrz sal konsumpcyjnych, 
 • profesjonalnej obsługi konsumenta, 
 • sporządzania potraw i napojów kuchni regionalnych i innych narodów, 

A pracę znajdziesz w: 

 • restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, firmach cateringowych w kraju i za granicą, zakładach zbiorowego żywienia, 
 • własnej firmie gastronomicznej. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach szkolnych, a praktyki zawodowe u renomowanych pracodawców.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 


 

 

TECHNIK ROLNIK

Z nami poznasz: 

 1. Nowoczesne technologie uprawy roślin i hodowli zwierząt,
 2. Techniki komputerowe i programy pomocne w zarządzaniu gospoarstwem rolnym,
 3. Zasady pozyskiwania dopłat i dotacji 
 4. Sposoby prowadzenia ekologicznego rolnictwa,
 5. Zasady sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 6. Sposoby prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, 
 7. Sposoby prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie, 
 8. Obsługę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

 W trakcie nauki zdobywasz:  prawo jazdy kat. T

Z nami masz możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych: 

 • w gospodarstwach lub przedsiębiorstwach rolnych,
 • w szkolnym gospodarstwie rolnym, 
 • podczas wyjazdów zagranicznych. 

Jako absolwent znajdziesz pracę w: 

 • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • urzędach gmin i miast,
 • instytucjach służb rolnych,
 • instytucjach doradczych dla rolnictwa,
 • agencjach rolnych np.ARiMR, 
 • możesz także prowadzić własne gospodarstwo rolne! 

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik rolnik jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 


 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

W trakcie nauki zdobywasz: 

 • prawo jazdy kat B, T, 
 • uprawnienia do pracy kombajnem zbożowym, 
 • umiejętność spawania gazowego i elektrycznego, obróbki ręcznej i mechanicznej, 
 • praktykę w użytkowaniu nowoczesnych ciągników rolniczych: NEW HOLLAND, ZETOR, MF, 
 • umiejętność wykorzystania nowoczesnych maszyn rolniczych: PÖTTINGER, UNIA, PILMET i innych. 

Jednocześnie poznasz sposoby: 

 • diagnostyki i naprawy samochodów, ciągników i maszyn rolniczych, 
 • projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym, 
 • wykorzystania technik komputerowych i programów pomocnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • pozyskiwania dopłat i dotacji. 
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach i warsztatach szkolnych, szkolnym gospodarstwie rolnym, a praktyki zawodowe u pracodawców.

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 


 TECHNIK WETERYNARII

Z nami poznasz: 

 1. Zasady prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 2. Czynności dotyczące diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
 3. Zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
 4. Czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 5. Sposoby wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 6. Sposoby prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa. 

 W trakcie nauki zdobywasz: prawo jazdy kat. T

Z nami masz możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych: 

 • w punkcie świadczącym usługi sztucznego unasienniania zwierząt,
 • w zakładach leczniczych dla zwierząt,
 • w rzeźni, 
 • podczas wyjazdów zagranicznych. 

Jako absolwent znajdziesz pracę w: 

 • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • urzędach gmin i miast,
 • instytucjach służb rolnych,
 • punkcie świadczącym usługi sztucznego unasienniania zwierząt,
 • zakładach leczniczych dla zwierząt.

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik weterynarii jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 


 

 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Tutaj zdobędziesz umiejętności w zakresie: 

 • projektowania ogrodów, 
 • urządzania i pielęgnacji ogrodów, parków, działek rekreacyjnych, 
 • wykonywania kompozycji kwiatowych oraz dekorowania kwiatami pomieszczeń, 
 • marketingu i handlu artykułami ogrodniczymi, 
 • sporządzania kosztorysów, 
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych, 
 • pozyskiwania dopłat i dotacji z funduszy unijnych, 
 • prowadzenia własnej firmy. 

 W trakcie nauki zdobywasz: prawo jazdy kat. T

A pracę znajdziesz w: 

 • pracowniach prowadzących działalność w zakresie projektowania architektury krajobrazu,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin) na stanowiskach związanych z utrzymaniem terenów zielonych,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu,
 • pracowniach konserwacji zabytków, 
 • instytucjach związanych z ochroną środowiska,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 


 

 TECHNIK AGROBIZNESU 

 

Z nami poznasz: 

 1. Nowoczesne technologie uprawy roślin i hodowli zwierząt,
 2. Techniki komputerowe i programy pomocne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 3. Zasady pozyskiwania dopłat i dotacji 
 4. Sposoby prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, 
 5. Sposoby prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie, 
 6. Obsługę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej . 

 W trakcie nauki zdobywasz: prawo jazdy kat. T

Z nami masz możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych: 

 • w urzędach, 
 • w gospodarstwach lub przedsiębiorstwach rolnych,
 • na terenie szkoły, 
 • podczas wyjazdów zagranicznych. 

Jako absolwent znajdziesz pracę w: 

 • instytucjach rynku rolnego, 
 • urzędach gmin i miast,
 • instytucjach doradczych dla rolnictwa,
 • agencjach rolnych np.ARiMR, 
 • możesz także prowadzić gospodarstwo rolne lub własną firmę! 

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik agrobiznesu jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

 


 

 MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 

 W trakcie nauki zdobywasz:

 1. Prawo jazdy kat. B, T
 2. Uprawnienia do pracy kombajnem zbożowym
 3. Umiejętność spawania elektrycznego i gazowego
 4. Praktykę w użytkowaniu nowoczesnych ciągników rolniczych: NEW HOLLAND, ZETOR, MF
 5. Umiejętność pracy nowoczesnymi maszynami rolniczymi: PÖTTINGER, UNIA, PILMET i innych.

Jednocześnie poznajesz:

 1. Nowoczesne technologie uprawy roślin
 2. Techniki komputerowe i programy pomocne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 3. Zasady pozyskiwania dopłat i dotacji
 4. Sposoby diagnostyki i napraw samochodów, ciągników i maszyn rolniczych

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach i warsztatach szkolnych oraz szkolnym gospodarstwie rolnym.

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze i dyplom mechnika.

KIEDY KOŃCZY SIĘ GIMNAZJUM
TRUDNY WYBÓR JEST PRZED KAŻDYM
TYLE SZKÓŁ JEST DOOKOŁA
A TU KTÓRĄŚ WYBRAĆ PORA.
MY DECYZJĘ PODJĘLIŚMY
I STUDZIENIEC WYBRALIŚMY.
NIKT Z NAS TEGO NIE ŻAŁUJE
BO TA SZKOŁA NAS KSZTAŁTUJE,
DOBRY ZAWÓD GWARANTUJE,
WIĘC SIĘ NIE MA CO NAMYŚLAĆ
I PODANIE TRZEBA WYSŁAĆ.
....... ZSR STUDZIENIEC
Każda szkoła jest wesoła,
ale nasza wyjątkowa.
Jeśli do nas pragniesz przyjść
to nie problem mówię Ci.
Szkoła zawsze Ci pomoże,
nawet są wyjazdy nad morze,
możesz lecieć samolotem
i zobaczyć duży hotel.
Od zawodówki do technika
zdobyć zawód możesz dzisiaj.
Niczym się przejmować nie możesz,
każdy Sor Ci we wszystkim pomoże
Na stołówce przez minutkę
możesz smacznie zjeść sobie zupkę.
I studniówka u nas jest,
możesz tańczyć ile chcesz.
Gdy matura Cię pogania
bierz się do ściąg pisania.
Tutaj spokój zawsze mamy
bo to STUDZIENIEC nasz kochany!!!