Konkurs filmowy dla młodzieży i młodych rolników

Gratulację!

Uczniowie klasy 3TŻiUG: Krzysztof Grotkowski oraz Szymon Sikut pod opieką Agnieszki Struś wywalczyli 3 miejsce

Jakub Kuliński i Arkadiusz Motylewski z ZSCKR w Studzieńcu laureatami szczebla centralnego XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych