W tym roku szkolnym, 16 września po raz kolejny opiekun Samorządu
Uczniowskiego, Aleksandra Zielińska zorganizowała wycieczkę dla
najbardziej zaangażowanej w prace na rzecz szkoły młodzieży.

24 października 2019 r. roku młodzież klas IV wraz z opiekunem
p. A. Zielińską uczestniczyła w konferencji „Polska- Europa- Świat-
przyszłością młodzieży”.