W dniach 21.05-01.06 2018r. nauczycielka przedmiotów zawodowych – Struś Agnieszka, uczestniczyła w szkoleniu w ośrodku Deula Hildesheim GMBH w Niemczech.

Odbyło się ono w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe. Tematem szkolenia była ”Współpraca grup producentów rolnych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich i zwiększania dochodów z działalności rolniczej w krajach Unii Europejskiej. 

Uczestnicy stażu mogli m.in. poznać:

  •  zasady funkcjonowania ośrodka kształcenia zawodowego Deula Hildesheim,
  •  zakłady przetwórstwa spożywczego,
  •  funkcjonowanie elektrociepłowni,
  •  centrum logistyczne EDEKA,
  •  fabrykę Volkswagen,
  •  instalacje bioenergetyczne: biogazownia, fotowoltaika, energia wiatrowa,
  •  technologię hodowli roślin uprawnych – Straube
  •  zakłady gastronomiczne
  •  kulturę i architekturę Niemiec