W tym roku szkolnym Dzień Ziemi uczciliśmy biorąc udział w dwóch wydarzeniach.


Pierwsze to Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, w którym 14 uczniów zmagało się z testem dotyczącym ochrony środowiska. Zwycięzcą został Jakub Kuliński z ITRM, drugie miejsce zajęła Sandra Bogucka z ITŻ, a trzecie ex aequo Monika Cichorek z III TŻ oraz Mateusz Szynkiewicz z ITŻ. Dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców, wręczono laureatom konkursu podczas IV Sierpeckich Dni Rolnika w Studzieńcu.
Dwudziestego kwietnia br. Dzień Ziemi obchodziliśmy też wspólnie z grupą przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Studzieńcu. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu pomagali dzieciom w sprzątaniu śmieci w okolicy przedszkola, ucząc ich szacunku do otaczającego środowiska.