19 maja 2014 na klasa 2 technik rolnik zapoznała się z zakresem działalności Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego – firmą, z którą szkoła ma podpisaną umowę o współpracy. Wycieczka została zorganizowana i przeprowadzona dzięki uprzejmości Pana Marka Łukomskiego – dyrektora handlowego i Pana Mirosława Łakomca – prezesa zarządu firmy. 

Przedmiotem działania KHBC Sp. z o.o. jest hodowla twórcza i zachowawcza odmian buraka cukrowego oraz produkcja materiału siewnego wysokiej jakości. Na powierzchni 554 ha prowadzi się racjonalną produkcję roślinną. Uzupełnieniem tych działań są usługi w zakresie obróbki nasion oraz analiz jakościowych  korzeni buraków cukrowych. Obecnie w dwóch stacjach hodowlanych w  Straszkowie oraz w Śmiłowie, w nowoczesnych laboratoriach oraz na polach doświadczalnych realizowany jest program hodowlany, którego celem jest tworzenie nowych odmian. Stacja wyposażona jest w szereg nowoczesnych pracowni niezbędnych dla realizacji zadań związanych z uzyskiwaniem nowoczesnych odmian buraka cukrowego. Posiada rozbudowaną pracownię kultur In Vitro, pracownię biochemiczną, odpornościową, pracownię nasiennictwa i cytologiczną oraz nowoczesną linię Venema do oznaczania zawartości cukru jak i melasotworów w korzeniach buraka. Z linii korzystają ościenne cukrownie dla których prowadzi analizy % zawartości cukru, jak i instytuty naukowo badawcze, COBORU, akademie rolnicze i koncerny cukrownicze dla których świadczymy usługi w zakresie pełnej analizy chemicznej korzeni buraka cukrowego.

Naturalnym zapleczem prowadzonych w stacjach prac hodowlanych jest bardzo dobrze wyposażony Zakład Nasienny w Kutnie organizujący reprodukcję w sprzyjających warunkach klimatycznych środkowych Włoch. Wyprodukowany tam surowiec poddawany jest procesom czyszczenia, inkrustacji oraz otoczkowania na specjalistycznych urządzeniach. Pozwala to oferować nasiona buraka cukrowego o najwyższych parametrach jakościowych.

W połączeniu z doskonałymi odmianami o wysokiej zawartości cukru i dużym plonie korzeni oraz prawidłową agrotechniką, nawożeniem i ochroną daje to plantatorom gwarancję osiągnięcia bardzo dobrych efektów ekonomicznych w uprawie buraka cukrowego.

Nasza delegacja została ugoszczona, w siedzibie firmy, wykwintnym obiadem dwudaniowym oraz znakomitym deserem (mimo to, w drodze powrotnej, w Płocku w restauracji McDonald – uczniowie raczyli się hamburgerami, nuggetasami i frytkami popijając to obficie colą).

Dodatkowym punktem programu wycieczki było zwiedzenie kopalni soli w Kłodawie

Kopalnia głębinowa, aktualnie eksploatowane poziomy wydobywcze to 600 i 750 m pod powierzchnią ziemi. Producent naturalnej soli kamiennej o barwie białej oraz unikalnej różowej, powstałej w okresie cechsztyńskim (tj. ponad 200 mln lat wstecz) z odparowania mórz i oceanów. Sól wydobywana w Kłodawie znajduje zastosowanie jako sól kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego, w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg i in.

Program zwiedzania obejmował:

  • prelekcję n/t historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli,
  • zjazd windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi (zjazd windą z prędkością 6 m/s pozostawia człowiekowi niezapomniane wrażenia),
  • przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi - opiekunki górników solnych.
  • obejrzenie wyeksploatowanych komór solnych.
  • prezentacja maszyn używanych w podziemnym górnictwie solnym i innych osobliwości górnictwa solnego.


Notatkę przygotowali i zredagowali (na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych firm) nauczyciele biorący udział w wycieczce: Andrzej Radwański i Andrzej Strzałkowski.