Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu wraz z nauczycielami przedmiotów

...

W dniu 17 kwietnia 2013 roku w Gimnazjum Publicznym w Mochowie rozstrzygnięto I edycję konkursu

...

W dniu 17 kwietnia 2013 roku w Gimnazjum Publicznym w Mochowie rozstrzygnięto I edycję konkursu

...

Wstrząśnięci do głębi naszych serc i przejęci tragiczną śmiercią naszego szkolnego kolegi i ucznia

...