W dniach 15-16 maja 2015r.w Zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu odbyła się impreza skierowana głównie do społeczności z terenów wiejskich powiatu sierpeckiego pod nazwą Sierpeckie Dni Rolnika w Studzieńcu.

Dni Rolnika 2015

 

Została objęta honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego, a współorganizatorami były władze samorządowe: Starosta Sierpecki, Burmistrz Miasta Sierpc, Wójtowie Gmin Powiatu Sierpeckiego oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu. Do współpracy zaprosiliśmy również Lokalną Grupę Działania Sierpeckie Partnerstwo, ARR, ARiMR, Mazowiecką Izbę Rolniczą, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz instytuty naukowe współpracujące ze szkołą.
Podczas imprezy swoją ofertę prezentowały firmy z branży rolniczej, odbyły się pokazy różnych ras zwierząt hodowlanych (bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej oraz owiec), gołębi i ptaków ozdobnych. Była to też okazja do promowania dobrej żywności, przeprowadzone zostały wykłady dotyczące PROW 2014 - 2020. Bardzo licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać występy zespołów folklorystycznych – z OPP w Sierpcu oraz „Zawidzan”, orkiestry dętej z Gozdowa oraz uczniów z ZSCKR w Studzieńcu.
Impreza była doskonałą okazją do integracji środowiska lokalnego, promocji programu PROW 2014-2020, szansą podniesienia rangi zawodu rolnika w świadomości polskiego społeczeństwa.