W dniach 13 – 14 maja 2016r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu odbyły się II Sierpeckie Dni Rolnika w Studzieńcu. Patronat honorowy nad imprezą objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Druga edycja tego wydarzenia została zorganizowana dzięki współpracy wielu instytucji – ZSCKR w Studzieńcu, samorządów lokalnych ziemi sierpeckiej, OSM w Sierpcu, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowieckiej Izby Rolniczej, Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus”.Pierwszy dzień wydarzenia był Dniem Otwartym Szkoły. Około trzystu gimnazjalistów zwiedzało pracownie i warsztaty szkolne, brało udział w zajęciach kulinarnych, konkursach i pokazach (m.in. musztry kelnerskiej). Jednocześnie na terenie wokół szkoły można było zapoznać się z ofertą firm branży rolniczej, z których największym zainteresowaniem cieszyły się maszyny i urządzenia rolnicze. Drugi dzień tegorocznego święta sierpeckich rolników obfitował w wiele wydarzeń. Na scenie pojawili m.in. się artyści z orkiestry dętej ze Szczutowa, zespołu muzycznego „Drzazga”, zespołu reprezentującego ZSCKR w Studzieńcu oraz zespołu folklorystycznego „Kasztelanka”. Dla zwiedzających przygotowano konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, m.in. dojenie krowy na czas. Zarówno uczniowie jak i rolnicy odwiedzający wystawę uczestniczyli w wykładzie dotyczącym nowej perspektywy 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu działania: Transfer wiedzy i działalność informacyjna. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa zwierząt hodowlanych. Prezentowano okazy bydła mlecznego i mięsnego oraz trzody chlewnej – ZSCKR w Studzieńcu pokazał świnie rasy puławskiej. Wśród gości znaleźli się m.in. Podsekretarz Stanu w MRiRW Rafał Romanowski, Poseł na Sejm RP Waldemar Olejniczak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i jednocześnie Prezes OSM Sierpc Grzegorz Gańko oraz władze samorządów lokalnych.  Podsumowaniem imprezy było spotkanie organizatorów z wystawcami, podczas którego wręczono nagrody i puchary. Rozstrzygnięto również ogłoszone wcześniej konkursy - LGD „Tradycyjne ciastko na niedzielę” oraz konkurs na najładniejsze stoisko wystawiennicze. Puchary i dyplomy w imieniu głównego fundatora - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczał zwycięzcom Wiceminister Rafał Romanowski.