W czerwcu 2013r. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej rozpoczęło kampanię pn. „ Zostań przyjacielem wody”. Nasza szkoła zgłosiła swój udział i wybrany zespół prowadził działania od października do grudnia 2013r. Rok 2013 został przes UNESCO uznany za Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody . Oficjalne hasło “Water, water everywhere, only if we share” wymyśliła 23-letnia Hinduska, mieszkanka Delhi.

Wzywa ono wspólnotę międzynarodową do współpracy na rzecz upowszechnienia dostępu do świeżej wody. Jest to problem globalny, a dziś w samej Afryce już ponad 300 mln ludzi, przede wszystkim kobiet i dzieci, nie ma dostępu do wody pitnej. W obliczu wzrastającej liczby ludności, a tym samym większego zapotrzebowania na wodę w najbliższych dziesięcioleciach problem ten będzie narastał.
Istnieje więc uzasadniona potrzeba społecznego uświadamiania znaczenia wody i przypominania o jej rozsądnym zużywaniu.
Szkołę reprezentuje zespół uczniów klas III Technikum w składzie: Dominika Ciarkowska, Jarosław Chmielewski, Patrycja Jędrzejewska, Sebastian Kędzierski i Mateusz Sugajski, pod opieką nauczycielki geografii - Edyty Jagodzińskiej. W ramach kampanii zrealizujemy następujące zadania:
przygotowanie szkolnej gazetki o kampanii oraz zamieszczenie informacji na stronie szkoły,
przeprowadzenie ankiety „ Czy chronię zasoby wód i jakość wody w codziennym życiu” oraz analiza jej wyników,
badanie jakości wody w rzece Skrwa (październik, listopad)
przygotowanie scenariusza w konkursie artystycznym „ Z czym kojarzy mi się woda”,
uczestnictwo w warsztatach „Zostań przyjacielem wody”.
Pierwsze cztery zadania realizowano w miesiącach październik-listopad, natomiast warsztaty ekologiczne zostaną poprowadzone na początku grudnia. Wyniki badań wody oraz wnioski z ankiet zostaną zamieszczone w oddzielnym artykule podsumowującym kampanię „ Zostań przyjacielem wody”.

Przygotowała : pani Edyta Jagodzińska