Ósmego czerwca br. nasza szkoła podczas konferencji Zaczytani są wśród nas... otrzymała tytuł Mistrza Promocji Czytelnictwa. 

 

W konferencji, którą zorganizowało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Płocku wzięło udział blisko 150 osób. W wykładach i warsztatach w Centrum Edukacji Grupa Orlen uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele i bibliotekarze. Patronat honorowy nad konferencja objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Kurator Oświaty.

Cykl wykładów rozpoczęło wystąpienie I. Koźmińskiej z Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, która tłumaczyła jak wychowywać poprzez czytanie. Podkreślała, że czytanie jest podstawą edukacji, kluczem do wiedzy i lepszej jakości życia, uczy poprawnego języka, rozwija zasób słów, daje swobodę w mówieniu, poprawia koncentrację, ćwiczy pamięć, rozwija wyobraźnię, ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole. Prelegentka wymieniała również wartości, jakie niesie czytanie dzieciom: zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, budowanie więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem, lepszy kontakt i wspólna płaszczyzna zainteresowań, wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka. Zaznaczyła jednocześnie, że nie powinniśmy wyręczać się na przykład audiobookami, ponieważ "one nie wezmą na kolana, nie przytulą i nie odpowiedzą na nurtujące pytania".

 

Na temat wyborów czytelniczych dzieci i młodzieży, ich oczekiwań i potrzeb wypowiedział się drugi prelegent - prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński z Uniwersytetu Warszawskiego. - Najtrudniejszy czytelnik to ten, który ucieka z biblioteki - powiedział na wstępie. - Exodus zaczyna się już około 11 roku życia, kończy się w liceum lub nieco później. Przy czym ktoś, kto ma podstawy, do książki zawsze wróci. Niestety, wciąż nie wiemy, co zrobić z tymi najtrudniejszymi czytelnikami, czyli nastolatkami, którymi tak naprawdę mało kto się zajmuje, ponieważ to "niekochane pokolenie", trudny wiek. A nastolatki szukają w książkach prawdy, swojego świata, swoich problemów". Na potwierdzenie profesor posłużył się wynikami badań, które prowadzi Biblioteka Narodowa. Według nich od 25 lat najbardziej popularnymi książkami wśród młodzieży są dwie pozycje: "My, dzieci z dworca zoo" oraz "Pamiętnik narkomanki". - Wybory czytelników, niezmienne od tylu lat, mówią bardzo dużo o ich potrzebach - wyjaśnił. - Młode pokolenie wybiera pozycje, które dotykają ich własnych problemów. Popularna jest również fantastyka, powieści tj. "Igrzyska śmierci", "Harry Potter" czy książki Tolkiena, ponieważ są to pozycje, w których młodzi ludzie przywracają ład moralny na świecie. - tłumaczył.

- To nieprawda, że czytelnictwo w Polsce jest słabej kondycji - zaprzeczyła powszechnej opinii kolejna prelegentka, Renata Kuryłowicz, wydawca, entuzjasta literatury popularnej. - Czytam nieustannie, zachęcam wszystkich, również bardzo młodych ludzi do czytania i oni rzeczywiście czytają - zapewniła. - Kwestia, jak formułujemy ten przekaz. Jeżeli będziemy mówić, że literatura jest czymś trudnym, nudnym, że Polacy nie czytają, to oni rzeczywiście nie będą czytać. A przecież czytanie jest czymś naturalnym. Mamy potrzebę tworzenia nowych światów. Sprowadzajmy zatem twórców do bibliotek i szkół, niech młodzież wyjeżdża na targi książek. Podsuwajcie im książki, które będą ich wciągały, niech to będą nawet komiksy, które obecnie wyglądają jak dzieła sztuki. Ważne, by robić to naturalnie, bez nacisków, by wywołać błysk w oku - apelowała.

Na zakończenie wystąpiła Aleksandra Kaiper-Miszułowicz, kustosz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, historyk sztuki i edukator, która opowiedziała o edukacji literackiej w muzeum.

W ostatniej części konferencji zostały wręczone certyfikaty dla Mistrzów Promocji Czytelnictwa za niezwykle ciekawe i efektywne przedsięwzięcia promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Wśród kilkunastu placówek z różnych etapów edukacyjnych nasza szkoła jako jedyna reprezentowała  szczebel ponadgimnazjalny.