Dwudziestego pierwszego marca obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa z ang. World Down Syndrome Day (WDSD) . To święto ustanowiono w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Pomysłodawcą był Stylianos E. Antonarakis – genetyk z uniwersytetu w Genewie, a inauguracja WDSD miała miejsce w Singapurze 21 marca 2006 roku. 

Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu.Z tej okazji na całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi.  Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, a symbolem święta stały się kolorowe skarpetki.    Nasi uczniowie i nauczyciele  przyłączyli się do obchodów  nie tylko w szkole, ale i w domu zakładając różnokolorowe skarpetki.