W dniu 06.04.2017 r., w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, odbyło się podsumowanie konkursu : Plastyczno - Wiedzowego: „Mistrza Savoir-vivre” Renata Przybyłowska – dyrektor OPP rozpoczęła uroczystość, na którą licznie przybyli znakomici goście. Podczas uroczystości wykład na temat savoir – vivre wygłosił dr Andrzej Kansy. 

Tytuł „Mistrz savoir-vivre” w kategorii plastycznej otrzymała młodzież z Internatu przy ZSCKR w Studzieńcu oraz ex aequo z zespołem ZS nr 1 w Sierpcu zdobywając 95/100 punktów, wygrali konkurs wiedzowy. Na zakończenie uroczystości dyrektor Renata Przybyłowska podziękowała wszystkim osobom za zaangażowanie w organizację: Szkoły Dobrego Wychowania, po czym zaprosiła na degustację tortu. Młodzież z internatu wykazała się wielką kreatywnością oraz wiedzą, udowadniając znajomość dobrego wychowania. Pamiętajmy, że: „znajomość savoir-vivre to przeważnie wiedza o tym, jak powinni zachowywać się bliźni”. Na dołączonych zdjęciach przedstawiamy nasze mistrzynie, z opiekunami: Katarzyną Pacek i Bartoszem Klimowskim oraz dyrektorem ZSCKR w Studzieńcu Elżbietą Butajło. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję oraz gratuluję osiągnięć.
Katarzyna Pacek