Klasa w zawodzie technik  rolnik w roku szkolnym 2022/2023 proponuje rozszerzenie - klasę mundurowa strażacką. Oprócz przedmiotów przewidzianych w programie nauczania  uczniowie zdobedą dodatkowa wiedzę i umiejetności z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa medycznego oraz będa mieli wiecej godzin EDB i wf.. Otrzymają również  mundur strażaka.