• Przewodniczący: Zuzanna Łukasiak 4TW5

  • Zastępca Przewodniczącego: Przemysław Szulc 4TŻ5

  • Sekretarz: Adrian Chmielewski 3TRŻ5

  • Skarbnik: Weronika Olewnikk 4TŻ5

  • Członek: Kacper Dolny 4TM5
  • Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Aleksandra Zielińska