• Przewodniczący: Maja Wiśniewska 4RŻ5

  • Zastępca Przewodniczącego: Patryk Wiśniewski 4RŻ5

  • Sekretarz: Weronika Kowalkowska 2TW5

  • Skarbnik: Zuzanna Łukasiak  3TW5

  • Członek: Mariusz Kopacz 2M
  • Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Aleksandra Zielińska