W centralnej Polsce, dwa kilometry za Sierpcem leży niewielka wieś Studzieniec. To tu, w samym centrum miejscowości znajduje się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
Historia Studzieńca jest powiązana z losami klasztoru sióstr Benedyktynek w Sierpcu. Fundatorką klasztoru była Zofia Potulicka z domu Zbąska, herbu Nałęcz, żona Stanisława, podkomorzego poznańskiego. W roku 1624 ofiarowała siostrom wszystkie dobra odziedziczone po rodzicach, w tym wieś Studzieniec.

Pozostawał on w rękach benedyktynek do II połowy XIX w. , kiedy to po klęsce powstania styczniowego dekretem cara majątek zabrano na rzecz skarbu państwa. Ziemia wraz z dworkiem zarządzane były przez oficera carskiej armii do wybuchu I wojny światowej .
Po jej zakończeniu majątek został podzielony, a miejscowością Studzieniec zaopiekował się Sejmik Rządowy. W czasach II wojny światowej administratorem został pan Bronisław Kowalski. Na terenie ziem studzienickich, przed wybuchem II wojny światowej, utworzono folwark, który podczas działań wojennych zagarnięty został przez Niemców.
Po zakończeniu wojny w 1945 roku majątek w całości przejęło państwo, a należące do Studzieńca PGR-y znalazły się w posiadaniu Szkoły Rolniczej.
 
Pierwszego września 1948 r. w miejscu dawnych PGR-ów powołano pierwszą w ówczesnym powiecie sierpeckim szkołę rolniczą, która istniała tylko jeden rok i nazywała się Roczną Szkołą Upraw Polowych. Później zmieniła się w dwuletnią Szkołę Rolniczą, a jej założycielem i kierownikiem był inż. Wacław Karpowicz. Następnie powołano do działania Roczną Szkołę Inseminacyjną, którą później przekształcono w Szkołą Hodowlaną Inseminacyjną i Roczną Szkołę Hodowli Bydła. W 1966 r. powstała dwuletnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza.
Od 1975 r. działalność Szkoły Rolniczej przejęła Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, a w 1976 r. utworzone zostało Państwowe Technikum Rolnicze, zaś od 1 września 1977 r. powstał Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu. W skład zespołu wchodziły dwie szkoły macierzyste- Państwowe Technikum Rolnicze oraz Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Z dniem 30 czerwca 1982 r. Szkołę Mechanizacji przekształcono w Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Oprócz szkoły macierzystej funkcjonowały także filie, m.in w Gozdowie, Rościszewie, Ligowie i Zawidzu zajmujące się edukacją młodzieży na poziomie szkoły zasadniczej. Pod koniec lat 90-tych w Zawidzu funkcjonowała również klasa liceum zawodowego.
Po wejściu w życie reformy oświaty szkoła w Studzieńcu dostosowała swoją ofertę do potrzeb oraz oczekiwań uczniów i rodziców. W miarę rozwoju placówki macierzystej, zostały przez nią wchłonięte szkoły filialne.


Do lat 90 - tych XX wieku organem prowadzącym szkołę był Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, po reformie administracyjnej przeszła ona pod nadzór Powiatu Sierpckiego na 9 lat. Od 1 stycznia 2008 r. dzięki wytrwałości dyrektora szkoły, pani mgr Elżbiety Butajło i wspierającej jej działania Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców jesteśmy znów szkołą prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Od 1 września 2009 r. Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu nosi nazwę Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.
Przez wiele lat kształciliśmy młodzież nie tylko na kierunkach rolniczych ale też ekonomicznych i hotelarskich. Po powrocie pod skrzydła ministerstwa wzbogaciliśmy kierunki rolnicze i dzisiaj proponujemy młodzieży szeroki wachlarz zawodów pozwalających im działać w szybko rozwijającej się gospodarce polskiej i korzystać z możliwości, jakie daje Unia Europejska.