17 listopada 2018r. cała społeczność szkolna wraz z absolwentami szkoły i licznym gronem dostojnych gości spotkała się w ZSCKR w Studzieńcu, aby uczestniczyć w niezwykłej uroczystości poświęconej obchodom Jubileuszu 70-lecia istnienia ZSCKR w Studzieńcu oraz 1-mu Zjazdowi Absolwentów tej szkoły.

Wśród gości znaleźli się:

Pan Waldemar Olejniczak Poseł na Sejm RP, reprezentująca Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Renata Kwiatkowska, Pan Grzegorz Gańko Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, absolwent szkoły, Pan Krzysztof Wiśniewski Dyrektor Płockiej Delegatury Warszawskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, przedstawiciele lokalnych powiatowych i gminnych władz samorządowych, władze lokalnych oświatowych związków zawodowych, Dyrektorzy instytucji i szkół powiatowych, miejskich i gminnych, Dyrektorzy Zespołów Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego prowadzonych przez MRiRW, którzy przybyli z całej Polski oraz osoby bezpośrednio związane ze szkołą – byli dyrektorzy, emerytowani oraz byli i obecni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły, a zwłaszcza jej Absolwenci.
Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi i poświęcenia nowego szkolnego obiektu – pełnowymiarowej hali sportowej z siłownią, salą fitness i pomieszczeniami towarzyszącymi. Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszy Św., której przewodniczył ks. Tomasz Kadziński Dziekan Dekanatu Sierpeckiego, a koncelebrowali ks. Andrzej Misiun Proboszcz Parafii św. Benedykta w Sierpcu oraz ks. Piotr Pieczewski, absolwent szkoły.
Pani dyrektor Elżbieta Butajło powitała wszystkich zebranych, przypomniała sukcesy i osiągnięcia szkoły oraz zachodzące w niej w ostatnim czasie zmiany. Podziękowała Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zaangażowanie i determinację w pozyskiwaniu środków na rozwój bazy szkół rolniczych, dzięki którym szkoła w Studzieńcu wzbogaciła się m.in. o wymarzoną halę sportową.
Uroczystość była również wspaniałą okazją do wręczenia odznaczeń Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką honorową Zasłużony dla Rolnictwa. Wręczono również Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nagrody Dyrektora szkoły oraz Dyplomy Uznania, którymi Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował pracowników za długoletnią pracę.

Goście w ciepłych słowach wypowiadali się o szkole, dziękowali za współpracę oraz złożyli najlepsze życzenia na przyszłość.
Na koniec oddano głos młodzieży oraz absolwentom szkoły, którzy swoim występem artystycznym zachwycili publiczność.
Absolwenci mieli okazję do wspomnień podczas spotkań rocznikowych w klasach oraz na Balu Absolwentów, który trwał do białego rana. Nie zabrakło podziękowań dla sponsorów tj. MRiRW, OSM w Sierpcu oraz Rady Rodziców oraz Absolwenta szkoły Pana Wojciecha Witkowskiego, którego prace malarskie towarzyszyły uroczystości.
ZSCKR w Studzieńcu dziś to nowoczesna baza dydaktyczna, zgrany i profesjonalny zespół pracowników. Każdego dnia, wraz z pierwszym dzwonkiem zapisuje kolejne karty historii szkoły. Nie zmarnował dorobku poprzedników, wykorzystuje go w codziennym trudzie nauczycielskiej pracy, przekazując młodemu pokoleniu szacunek dla przeszłości, miłość do ojczyzny oraz wiarę w to, że każdy jest wyjątkowy i zasługuje na piękne życie.

Więcej zdjęć na FB