Galeria 2017/18 


 


W poniedziałek 8 maja 2017r. w naszej szkole TVP3 nagrywała materiał do reportażu Rolnik szuka szkoły promującego rolnicze kształcenie zawodowe. Tego dnia uczniowie Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz w pracowni gastronomicznej, pod opieką p. Agnieszki Wojtas oraz p. Agnieszki Struś, zajmowali się sporządzaniem potraw i napojów, ze szczególnym uwzględnieniem elementów dekoracyjnych.

W dniach 12-13.05.2017r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego odbyły się III Sierpeckie Dni Rolnika w Studzieńcu. Impreza została zorganizowana przy współudziale władz samorządowych: Starosty Sierpeckiego, Burmistrza Miasta Sierpc, Wójtów Gmin Powiatu Sierpeckiego oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.