Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań, podziękowań i pożegnań.

W ZSCKR w Studzieńcu zakończenie roku szkolnego 2023/2024 miało bardzo uroczysty charakter.
Pani dyrektor Elżbieta Butajło powitała wszystkich zebranych, w tym szczególnych gości:
- panią Sylwię Tesz - starszego Specjalistę w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która przeczytała list ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego,
- panią Annę Pawłowską-Rudyk doradcę w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Sierpcu,
- pana Zbigniewa Tomaszewskiego - kierownika KRUS w Sierpcu,
- pana profesora Lecha Gałęzewskiego reprezentującego Politechnikę Bydgoską im. J.J. Śniadeckich, która współpracuje z naszą szkołą, oraz
- panią Iwonę Telesiewicz - przewodniczącą Rady Rodziców.
Pani dyrektor podsumowała pracę szkoły, realizację programów, podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom za kolejny wspólny rok.
Pani wicedyrektor Monika Łazarska w swojej prezentacji przedstawiła wszystkie osiągnięcia naszych uczniów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, rejonowych i szkolnych.
Następnie nagrodzono wszystkich wyróżniających się w nauce i zachowaniu uczniów. Były również podziękowania za pracę w Radzie Internatu, Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Kole Wolontariatu. Nie zapomniano o uczniach ze 100% frekwencją.
Organizatorzy uroczystości pożegnali także absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia z klasy 3m.
Ostatni dzień szkoły zakończyli śpiewająco nasi uzdolnieni artyści.
Na wszystkich czekał tort, który był podziękowaniem za realizację programu Erasmus+.
Dziękujemy za cały rok szkolny, życzymy odpoczynku, pięknej pogody i bezpiecznych wakacji. I jak powiedziała pani Iwona Telesiewicz "Do zobaczenia we wrześniu".