We wrześniu 2017r. miał miejsce pokaz pracy ciągników John Deere na polach naszej szkoły.

„Integrująca rywalizacja uczniów”– czy to jest możliwe? Tak.  W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

...

Dnia 6.12.2017r. w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu odbyło się Karaoke

...

Dnia 17.10.2016r. w internacie odbyło się karaoke.
Śpiewanie do podkładów muzycznych znanych

...

 W dniu 04.12.2017 odbyło się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej rozstrzygnięcie III Międzypowiatowego konkursu

...