Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs z okazji 100 rocznicy urodzin naszego papieża św. Jana Pawła II ❤ oraz beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego ❤.

Czerwiec to w tym roku wyjątkowy miesiąc - na początku matury, na końcu - EGZAMINY ZAWODOWE. Skorzystaj z materiałów do powtórki: